Doek valt voor zusterbedrijf, Co-Med Zorg BV financeel gezond

Vandaag is helaas het doek gevallen voor PCC Tele-Services Amsterdam. PCC Tele-Services Amsterdam is een zusterbedrijf van Co-Med Zorg BV dat geheel los opereerde van Co-Med Zorg BV (die financieel gezond is). Zij was in het leven geroepen om diensten aan te gaan bieden aan o.a. Co-Med Zorg BV maar ook externe partijen. Hierbij lag de focus op het telefonisch ondersteunen van huisartsenpraktijken, d.m.v. de telefonie uit de praktijken te halen op de piekmomenten en deze via een gespecialiseerd team op te vangen. Hierdoor kunnen de assistentes in de praktijk zich meer focussen op de fysieke zorg van de patiënten in de praktijk.

Vanuit de directie van PCC-Teleservices Amsterdam is er de laatste maanden geprobeerd om d.m.v. het maken van afspraken met de stakeholders te komen tot een passende oplossing en eventuele continuering van de werkzaamheden. Echter is helaas gebleken dat dit gezien recente ontwikkelingen gebleken geen haalbare casus te zijn.

Co-Med betreurt de situatie ten zeerste.