Belangrijke wijziging per 1 april a.s.

Mocht u zich vóór 1 april nog niet hebben ingeschreven bij Kievit & Co of een andere huisarts van uw keuze, dan zal uw dossier automatisch worden overgedragen aan Co-Med Huisartsenpraktijk te Eindhoven aan de Orpheuslaan 21.

Huisartsenorganisatie Co-Med heeft de afgelopen jaren uw huisartsenzorg verzorgd vanuit de praktijk aan de Sint Jorisstraat in Oirschot. Waarom deze patiëntinformatiebrief?

Dokter Sandra Kievit, een van onze waarnemende huisartsen, heeft besloten om een eigen praktijk te starten in Oirschot. Co-Med juicht dat initiatief zeer toe en heeft contact gelegd met dokter Kievit. De prettige en voortvarende gesprekken tussen dokter Kievit en Co-Med hebben ertoe geleid dat Co-Med besloten heeft om dokter Kievit te ondersteunen bij de verdere groei van haar praktijk in Oirschot .

In concreto betekent dit dat Co-Med per 1 april as. de patiëntenzorg overdraagt aan de praktijk van dokter Kievit, gelegen aan de Bestseweg 36 in Oirschot.

Wat betekent dit voor u als patiënt?
Co-Med zal – met uw goedkeuring – uw patiëntendossier overdragen aan de “nieuwe” arts/praktijkhouder, dokter Kievit. U kunt zichzelf aanmelden bij de praktijk van dokter Kievit. Zij zal dan uw dossier opvragen bij huisartsenorganisatie Co-Med.

Het adres van de praktijk van dr. Kievit is:

Bestseweg 36
5688 NP Oirschot
Tel: 0499-750700

Info@huisartsenpraktijkkievitenco.nl
Www.huisartsenpraktijkkievitenco.nl

Indien u de voorkeur geeft aan een andere huisarts, adviseren wij u om u in te schrijven bij een praktijk van uw keuze. Na inschrijving bij uw nieuwe huisarts zal Co-Med zorgdragen voor de overdracht van uw dossier.